Nutricionistica

Nakon nekoliko mjeseci  pohađanja predavanja , polaganja ispita i obrane završnog rada u Ustanovi za cjeloživotno učenje Magistra Pula, 17.6.2017. stekla sam zvanje Nutricionistica .

 

Ustanova Magistra Pula

 

Tema mog završnog rada :Pravilna prehrana- prehrambeni plan za 50.-godišnju ženu, učiteljici u školi koja dva puta tjedno ide na pilates po 45 minuta i koja je u menopauzi i dobila je na težini te sada ima BMI = 28,7.

Potvrda o zvanju Nutricionistice

 

Stekla sam znanja o pravilnoj prehrani, o sastavu prehrambenih proizvoda i kako oni utječu na ljudsko zdravlje, o problemima vezanim uz prehranu svih populacijskih skupina, o proizvodnji i pripremi različitih vrsta polupripremljene i pripremljene hrane, dijetetskim proizvodima namijenjenih posebnim skupinama potrošača, nisko energetskim proizvodima i proizvodima veće biološke vrijednosti.

Također sam stekla vještine odabira pravilne prehrane za različite populacijske skupine.

Možete mi se obratiti s povjerenjem za savjete (i izradu prehrambenog plana) u vezi prehrane za Vaš slučaj , bez obzira na dob i spol.

Vaša Zdrava.iva